REALIZUJEMY ZLECENIA NIETYPOWE INDYWIDUALNE, DOPASOWANE DO DANEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ KLIENTA.

Ceny ustalamy indywidualnie lub dopasowujemy z cennika.

 OFERTA NA USŁUGI PRAWNO WINDYKACYJNE

Naszą domeną jest kompleksowa obsługa prawno-windykacyjna należności wynikających z obrotu gospodarczego. Strategia naszych działań opiera się na pełnej współpracy z Klientami, rozumianej jako wspólna identyfikacja ich potrzeb oraz dobór optymalnych rozwiązań z zakresu szeroko rozumianej windykacji należności pieniężnych. Dzięki tak sformułowanym celom, jesteśmy w stanie oferować naszym Klientom lepsze od konkurencyjnych rozwiązania windykacyjne.

Działania windykacyjne to szczególnie trudna i wrażliwa sfera biznesu. Priorytetem pozostaje szybkie, profesjonalne, a przede wszystkim skuteczne odzyskiwanie należności. Niemniej jednak, w warunkach nasilonej konkurencji rynkowej i ograniczonym popycie, istotnym, obok zachowania płynności finansowej, pozostaje również utrzymanie relacji handlowych z partnerami.

Jak skutecznie zmobilizować kontrahenta do terminowego regulowania zobowiązań, nie tracąc jednocześnie w nim odbiorcy? Jak zabezpieczyć swoje należności u niepewnego Klienta? Jak odszukać dłużnika, który unika kontaktów? Kiedy decydować się na proces sądowy i postępowanie egzekucyjne? Takie pytania oraz szereg podobnych często zadają sobie przedsiębiorcy. Współpraca z Aquilo nie tylko umożliwi znalezienie odpowiedzi, ale przede wszystkim pozwoli na optymalizację działań windykacyjnych w zależności od wyznaczonych priorytetów.

W odpowiedzi na potrzeby formułowane przez naszych Klientów prowadzimy działania związane z szeroko rozumianym zarządzaniem wierzytelnościami , które tworzą:

• windykacja należności;
• obrót wierzytelnościami;
• kompensaty;
• monitoring płatności;

• wywiad gospodarczy.

Wyspecjalizowani prawnicy i windykatorzy oraz licencjonowani detektywi z wieloletnim doświadczeniem, którzy uczestniczą w restrukturyzacji i zarządzaniu zadłużeniami podmiotów gospodarczych na terenie całego kraju, gwarantują jakość naszych usług.

To właśnie ten profesjonalny zespół jest gwarancją skuteczności i wspólnego sukcesu.

Verum Lex Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, z każdym z nich negocjuje indywidualnie warunki umowy. Nasze wynagrodzenie również jest ustalane indywidualnie w zależności od zakresu czynności i przyjętej formy współpracy, i na ogół pobierane jest w momencie odzyskania należności, czyli tylko od spraw zakończonych efektywnie.

Jedną ze standaryzowanych usług, oferowanych przez Verum Lex sp. z o.o. jest wykup wierzytelności wpisanych w straty finansowe w latach ubiegłych. Z naszych doświadczeń wynika, że rozmiar i waga podejmowanych przez naszych Klientów działań związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy i konieczność utrzymania płynności finansowej niejednokrotnie uniemożliwia angażowanie się w sprawy windykacyjne, które zostały bezskutecznie zakończone w poprzednich okresach obrachunkowych. Racjonalność tych decyzji wynika głównie z tego, iż skuteczność tych działań najczęściej jest relatywnie niska i nie przynosi wymiernej korzyści w postaci generowania dodatkowego strumienia środków finansowych. Rozumiejąc te zależności, wypracowaliśmy formę, która z jednej strony pozwala naszym Klientom uzyskać tak potrzebne w dzisiejszych realiach gospodarczych środki finansowe, zaś z drugiej strony nie powoduje dodatkowych obciążeń, w całości przenosząc ryzyko związane z windykacją na Verum Lex Sp. z o.o. Proponowany przez nas wykup wierzytelności w oparciu o cesję zupełną spełnia wszystkie wyżej wymienione założenia współpracy.

Usługi detektywistyczne

Zgodnie z zasadą wszystko z jednej ręki oferujemy usługi:

 • DETEKTEWISTYCZNE

 • PRAWNE

 • BADANIA SPECJALISTYCZNE DYSKRETNE

 • DNA

 • NARKOTYKI I SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

 • GRAFOLOGIA

 • WARIOGRAF

 • MECHANOSKOPIA

 • FONOSKOPIA

 • DAKTYLOSKOPIA

 • WINDYKACYJNE

OFERTA NA USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

ZDRADA – ROZWÓD

Zdrada Partnera bardzo często prowadzi do rozwodu. Trudno podjąć decyzję o rozstaniu kierując się jedynie podejrzeniami bez jasnych dowodów. Nasi detektywi dyskretnie pomogą zdobyć niezbite dowody zdrady partnera.

Specjaliści zatrudnieni w Verum Lex Sp. z o. o. w pionie detektywistycznym posiadający doświadczenie operacyjne w służbach specjalnych, dostarczą informacje dotyczące wierności partnera. Gwarantujemy Państwu pełną dyskrecję oraz najwyższy poziom świadczonych usług. Detektywi przeprowadzą szereg czynności pozwalających na stuprocentowe potwierdzenie podejrzeń o zdradę.

Najważniejszym działaniem w poszukiwaniu dowodów zdrady jest obserwacja partnera i ustalenie czy przebywa w nieformalnym związku. Zebrane informacje przedstawiamy w szczegółowym raporcie zawierającym zdjęcia i materiały video. W razie konieczności nasi detektywi występują przed sądem w roli świadków w czasie trwania sprawy rozwodowej.

KONTROLA RODZICIELSKA - NARKOTYKI SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

Na zlecenie rodzica sprawdzenie towarzystwa w jakim przebywa dziecko (subkultury młodzieżowe), potwierdzenie lub wykluczenie ewentualnego kontaktu dziecka z narkotykami i substancjami psychoaktywnymi.

Zapewniamy dyskretne i skuteczne bez wiedzy dziecka „badanie na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie dziecka” wiarygodności badania jest niezaprzeczalna. Proponujemy także przeprowadzenie działań monitujących komputer telefon dziecka (portale społecznościowe itp…)

Efektem naszych działań jest szczegółowy raport zawierający materiał foto video wykluczający bądź potwierdzający kontakt dziecka z substancjami psychoaktywnymi.

OBSERWACJA

Skuteczna obserwacja wymaga od prowadzących ją osób całkowitej dyskrecji i działania w ukryciu tak, aby obserwowany nie wiedział, że jest przedmiotem zainteresowania detektywów.

Informacje zebrane w czasie obserwacji przedstawiane są w szczegółowym raporcie, do którego dołączamy zdjęcia potwierdzające uzyskane dane. Informacje zebrane w czasie obserwacji mogą służyć jako materiał dowodowy w postępowaniu karnym, w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie, w rozpoznawaniu zorganizowanej grupy przestępczej, a także do ujęcia danej osoby przed lub w czasie popełniania przestępstwa.

WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW

Błyskawiczny rozwój technik związanych z inwigilacją biznesu sprzyja szpiegostwu gospodarczemu. W ostrej walce o klienta coraz częściej używanym narzędziem są podsłuchy. Oferujemy Państwu kompleksowe usługi wykrywania sprzętu szpiegowskiego: gps, mikrokamer oraz innych urządzeń podsłuchowych.

Odnalezienie i usunięcie sprzętu szpiegowskiego pozwoli na zachowanie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, zapewni tajność danych dotyczących funkcjonowania firmy, kontaktów z klientami oraz ochronę procedur, receptur i know-how zapewniających przewagę konkurencyjną. Współpracujemy z wysoko cenionymi specjalistami w zakresie ochrony i zabezpieczenia informacji, którzy dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu zapewnią pełne bezpieczeństwo danych przed służbami, wywiadem gospodarczym oraz nieuczciwą konkurencją. Zlokalizujemy każdy rodzaj sprzętu szpiegowskiego zarówno w stanie aktywnym, jak i uśpionym bez względu na to czy jest to urządzenie cyfrowe czy analogowe. Przeprowadzimy oględziny pomieszczeń firmowych, a także prywatnych samochodów i miejsc zamieszkania, co pozwoli zapewnić spokój i bezpieczeństwo oraz wierzytelności przyszłego kontrahenta.

WYWIAD GOSPODARCZY

Przedkontraktowe sprawdzenie potencjalnego kontrahenta jest najpewniejszym sposobem zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed związaniem się z nierzetelnym i nieuczciwym partnerem, a co za tym idzie przed stratami finansowymi grożącymi zachwianiem kondycji finansowej firmy czy nawet jej zamknięciem. Zapewniamy dyskretne i skuteczne „badanie” wiarygodności partnera biznesowego, z którym planujecie Państwo podpisać kontrakt.

Proponujemy także przeprowadzenie działań śledczych w odniesieniu do partnera biznesowego, z którym prowadzicie Państwo współpracę. Stały monitoring kondycji finansowej kontrahentów pozwoli odpowiedzialne i bezpieczne rozwijanie wspólnych przedsięwzięć.

Efektem naszych działań jest szczegółowy raport zawierający określenie kondycji finansowej firmy, historię jej działalności na rynku oraz powiązania kadry zarządzającej, co pozwala na określenie stopnia wiarygodności oraz kondycji finansowej partnera biznesowego.

USTALENIA MAJĄTKOWE

Czy mają Państwo problem dłużnikami? Uchylający się od płatności kontrahenci dotkliwie osłabiają kondycję Państwa firmy i dotychczasowe interwencje w tej sprawie nie przynoszą rezultatów? Nierzetelność partnerów biznesowych jest realnym i bardzo znaczącym zagrożeniem dla prężnej działalności przedsiębiorstwa.

Jeżeli borykają się Państwo z dłużnikami dużą pomocą pomożemy w rozwiązaniu sprawy. Możemy ustalić rzeczywisty stan majątku jakim, faktycznie dysponuje Państwa dłużnik.

Działania operacyjne mogą być prowadzone na terenie całego kraju.

Obejmują one:

-informacje u majątku tj. ruchomościach i nieruchomościach dłużnika

-informacje aktualnych wierzytelnościach dłużnika

-dane o kontach bankowych

-informacje o kontrahentach współpracujących z dłużnikiem

Dane uzyskane przez prywatnego detektywa często przyspieszają działania odbywające się na poszczególnych etapach windykacji należności. Ustalenia majątkowe świadczące o faktycznej kondycji finansowej dłużnika mogą w znacznym stopniu zwiększyć skuteczność komorniczej windykacji przed sądowej. Raporty, jakie po zakończeniu sprawy przedstawimy Państwu stanowią również ważny dowód na drodze windykacji sądowej. Takie dokumenty mogą w znacznym stopniu przyczynić się do przyśpieszenia samego postępowania, jak również zwiększyć prawdopodobieństwo skuteczności prowadzonych egzekucji komorniczych.